Advanced Reorg

Advanced Reorg for SAP and DB2 je uceleným softvérovým produktom, ktorý umožňuje automatizovanú optimalizáciu databáz DB2 for LUW od verzie 9.5 nahor.

Automaticky kontroluje stav tabuliek s ohľadom na ich fragmentáciu, kompresný pomer a vhodnosť zvoleného algoritmu, preveruje tiež stav indexov a LOB objekov.

Zvolené databázové objekty optimalizuje priebežne a inteligentne podľa príslušnej priority, v závislosti od aktuálneho použitia objektu a vyťaženia systému. Volí vždy tú najvýhodnejšiu metódu (online reorg, offline reorg, table move, s rekompresiou, alebo bez) s ohľadom na inštalovanú verziu DB2. U bežného systému SAP ERP tým zníži a udržuje veľkosť aj rast databázy cca o 30% a znižuje dobu odozvy priemerne až o 50%.

Advanced Reorg for SAP and DB2 doplňuje a zjednodušuje správu databáz a tým výrazne znižuje náklady na ich prevádzku.
 
Radi Vám predložíme reálne výsledky dosiahnuté v praxi.

Audit SAP systémov

Plánujete upgrade, migráciu, alebo rozšírenie funkcionality Vášho systému? Prípadne si len nie ste istí, či Váš systém beží optimálne?

Preveríme Váš systém podľa všetkých dôležitých kritérií:

  • Zabezpečenie systému a kontrola oprávnení
  • Výkonnostná analýza
  • Preverenie spoľahlivosti a odhad problémov, ktoré by mohli v budúcnosti nastať
  • Kontrola scenára zálohovania
  • Zhodnotenie kvality priebežnej údržby

Analýza kódu ABAP

Väčšina implementácií SAP R/3 obsahuje značné množstvo vlastného vývoja. Kód písaný zčasti svojpomocou, zčasti menej skúsenými dodávateľmi často vykazuje nedostatky či už vo výkone a zabezpečení, tak i v kvalite používateľského rozhrania. Zvyčajne sú vlastné programy vyvíjané ešte pred Go-Live, teda v dobe, kedy produktívny systém obsahuje len zlomok plánovaného objemu dát. Neskôr, ako pribúdajú dáta a požiadavky vyplývajúce z prevádzky, prestáva existujúce riešenie stačiť.

Ponúkame rýchlu analýzu slabín, okamžitú opravu triviálnych problémov a súhrn odporúčaní pre vývoj kódu nového, ako aj odhad nákladov pre dlhodobejšie stratégie.

SAP Basis SLA

V malom a strednom segmente firiem s implementáciou SAP R/3 sú réžijné náklady pre údržbu systémov vzhľadom k celkovej cene nepomerne vysoké. Málokto si môže dovoliť zamestnať technicky zdatný personál, aby sa venoval údržbe SAP systému len pár dní v mesiaci a pritom bol pripravený pružne a rýchlo reagovať na výpadky aj v mimopracovnej dobe.

Naše servisné centrum je dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Za primeraný paušálny poplatok Vám zaručíme bezproblémový chod Vašich systémov a vykonáme plánovanú údržbu v mimopracovnej dobe tak, aby odstávka nenarušila chod spoločnosti a tak neviedla k finančným stratám.

Zaručené reakčné lehoty, rychlé a kvalifikované riešenie problémov a primeraná cena je u nás štandard.