On-site

On-site HR outsourcing znamená, že náš personál pracuje vo Vašich priestoroch. Je okamžite k dispozícii pre rokovania, konzultácie a vedenie školení. Výhodou je výborná integrácia s Vaším kmeňovým personálom, dokonalý prehľad o všetkých detailoch súvisejúcich s chodom IT infraštruktúry a príp. pohotová reakcia na novo vzniknuté požiadavky.

Off-site

Pri off-site outsourcingu vykonáva náš pracovník prácu v našich priestoroch prostredníctvom vzdialeného pripojenia. Výhodou je nižšia cena, odpadajú náklady na pracovné miesto a jeho vybavenie. Zároveň má za sebou tým špecialistov a poradí si aj so zložitými problémami vo veľmi krátkom čase. Tento scénár je ideálny či už pre jednorazové operácie (inštalácie, upgrade, migrácie systémov), tak i pre dlhodobejšie úlohy (bežná údržba, programovanie, reporting, atď.).