Off-site

Pri off-site outsourcingu vykonáva náš pracovník prácu v našich priestoroch prostredníctvom vzdialeného pripojenia. Výhodou je nižšia cena, odpadajú náklady na pracovné miesto a jeho vybavenie. Zároveň má za sebou tým špecialistov a poradí si aj so zložitými problémami vo veľmi krátkom čase. Tento scénár je ideálny či už pre jednorazové operácie (inštalácie, upgrade, migrácie systémov), tak i pre dlhodobejšie úlohy (bežná údržba, programovanie, reporting, atď.).