On-site

On-site HR outsourcing znamená, že náš personál pracuje vo Vašich priestoroch. Je okamžite k dispozícii pre rokovania, konzultácie a vedenie školení. Výhodou je výborná integrácia s Vaším kmeňovým personálom, dokonalý prehľad o všetkých detailoch súvisejúcich s chodom IT infraštruktúry a príp. pohotová reakcia na novo vzniknuté požiadavky.