Advanced Reorg

Advanced Reorg for SAP and DB2 je uceleným softwarovým produktem, který umožňuje automatizovanou optimalizaci databází DB2 for LUW od verze 9.5.

Automaticky kontroluje stav tabulek s ohledem na jejich fragmentaci, kompresní poměr a vhodnost zvoleného algoritmu, prověřuje stav indexů a LOB objektů.

Zvolené databázové objekty optimalizuje průbežně - inteligentně podle příslušné priority, v závislosti od aktuálního použití objektu a vytížení systému. Volí vždy nejvhodnější metodu (online reorg, offline reorg, table move, s rekompresí, nebo bez) s ohledem na instalovanou verzi DB2. U běžného systému SAP ERP tím sníží velikost i růst databáze cca o 30% a snižuje dobu odezvy průměrně až o 50%

Advanced Reorg for SAP and DB2 doplňuje a zjednodušuje správu databází a tím výrazně snižuje náklady na jejich provoz.

 

Rádi Vám předložíme reálné výsledky dosažené v praxi.

Audit SAP Systémů

Plánujete upgrade, migraci, nebo rožšíření funkcionality Vašeho systému? Případně si jen nejste jistí, zda Váš systém běží optimálně?

Prověříme Váš systém podle všech důležitých kriterií:

  • Zabezpečení systému a kontrola oprávnění
  • Výkonnostní analýza
  • Prověření spolehlivosti a odhad problémů, jež by mohly v budoucnu nastat
  • Kontrola scénáře zálohování
  • Zhodnocení kvality průběžné údržby

 

Analýza ABAP kódu

Většina implementací SAP R/3 obsahuje značné množství vlastního vývoje. Kód psaný zčásti svépomocí, zčásti méně zkušenými dodavateli často vykazuje nedostatky jak ve výkonu a zabezpečení, tak i v kvalitě uživatelského rozhraní. Zpravidla se vlastní programy vyvíjí před Go-Live, tedy v době, kdy produktivní systém obsahuje jen zlomek dat. Později, s přibývajícími daty a požadavky, jež z provozu vyplynou, přestává dosavadní řešení stačit.

Nabízíme rychlou analýzu slabin, okamžitou opravu triviálních problémů a souhrn doporučení pro vývoj kódu nového, jako i odhad nákladů vhodné strategie.

SAP Basis SLA

V malém a středním segmentu firem s implementací SAP R/3 jsou režijní náklady pro údržbu systémů vzhledem k celkové ceně nepoměrně vysoké. Málokdo si může dovolit zaměstnat technicky zdatný personál, aby se věnoval údržbe SAP systému pár dnů v měsíci a přitom byl připraven pružně a rychle reagovat na výpadky i v mimopracovní dobu.

Naše servisní centrum je dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Za přiměřený paušální poplatek Vám zaručíme bezproblémový chod Vašich systémů a provedeme plánovanou údržbu v mimopracovní době tak, aby odstávka nenarušila chod společnosti a tak nevedla k finančním ztrátám.

Zaručené reakční lhůty, rychlé a kvalifikované řešení problémů a přiměřená cena je u nás standard.