Advanced Reorg

Advanced Reorg for SAP and DB2 je uceleným softwarovým produktem, který umožňuje automatizovanou optimalizaci databází DB2 for LUW od verze 9.5.

Automaticky kontroluje stav tabulek s ohledem na jejich fragmentaci, kompresní poměr a vhodnost zvoleného algoritmu, prověřuje stav indexů a LOB objektů.

Zvolené databázové objekty optimalizuje průbežně - inteligentně podle příslušné priority, v závislosti od aktuálního použití objektu a vytížení systému. Volí vždy nejvhodnější metodu (online reorg, offline reorg, table move, s rekompresí, nebo bez) s ohledem na instalovanou verzi DB2. U běžného systému SAP ERP tím sníží velikost i růst databáze cca o 30% a snižuje dobu odezvy průměrně až o 50%

Advanced Reorg for SAP and DB2 doplňuje a zjednodušuje správu databází a tím výrazně snižuje náklady na jejich provoz.

 

Rádi Vám předložíme reálné výsledky dosažené v praxi.