ABAP

Náš skúsený tým programátorov v jazyku ABAP používa najnovšie techniky programovania, sleduje aktuálne trendy a vývoj štandardných objektov.

Produkujeme čistý, moderný, komentovaný, výkonný a ľahko udržovateľný kód.

Nebojíme sa veľkých projektov, ale radi Vám opravíme aj maličkosti.

Veľký dôraz kladieme na optimalizácie výkonu. Nemíňajte Vaše peniaze za nové servery, nečakajte na svoje reporty! Väčšina najčastejšie používaných zákaznických transakcií sa dá úspešne zrýchliť.